Fechas/dates CLM16

Ya se conocen las fechas para CLM16. Para facilitar las llegadas y las salidas parsa nuestros participantes tanto nacionales como internacionales Campus La Marina 2016 empezara el domingo 24/07/2016 y terminara el sabado 30/07/2016. Reservar estas fechas para la mejor semana de año 24-30 JULIO 2016


Vi har glädje att presentera datumo för CLM16. För att göra det smidigare och lättare för nationaella och internationella spelare har vi bestämt att Campus La Marina 2016 kommer att starta på söndag 24/07/2016 och slut apå lördag 30/07/2016.

Boka dessa datum för årets roligaste vecka, 24-30 JULI 2016

 

Idiomas / Språkkurser

Campus La Marina puede enorgullecerse de haber creado un ambiente internacional, en el cual los entrenamientos se realizan de manera bilingüe (español e inglés) y los jugadores interactúan entre ellos en inglés por la diversidad de nacionalidades presente.

Sabiendo esto,  tras la petición de varios padres este mismo año y en años anteriores, y atendiendo al carácter internacional de nuestro Campus, vamos a proponer para aquellos interesados clases de inglés que complementen el aprendizaje de los jugadores durante esta semana. Contamos con la infraestructura  para poder ofrecer estas clases ya que disponemos de docentes especializados, que darán clases amenas y de calidad.

Este servicio consistirá en lecciones de 45 minutos cada una y conllevará un cargo de 50 euros por jugador.Para que se pueda ofrecer este servicio hemos establecido un límite mínimo de 8 jugadores.

PÅ SVENSKA

IMG_9495Vi känner oss stolta över att ha skapat en internationell miljö där basketinstruktionerna på träning ges på två språk (spanska och engelska).
Samtidigt som spelarna kommunicerar med varandra på engelska på grund av mångfalden. I år har vi har en ganska jämn fördelning mellan svenska och spanska ungdomar som kommer att delta på lägret
 
Med detta fakta och med feedback från flera föräldrar i år och under tidigare år, erbjuder vi våra deltagare att gå på språkkurs under lägret för att komplettera/stärka sina språkkunskaper. Man kan välja mellan spanska och engelska.
 
Vi har infrastrukturen för att erbjuda dessa kurser med specialiserade lärare som håller i kursen på ett underhållande sätt och med hög kvalitet.
Språkkurserna kommer att bestå av lektioner på 45 minuter vardera och kommer att innebära en avgift på 50 euro per spelare.
För att kunna erbjuda den här tjänsten har vi ett miniantal på åtta spelare per kurs.